Arddangosfa

Cartref > Arddangosfa > Cynnwys
dyfrhau T Gwydr o dan tymhorau tymheredd isel
May 19, 2017

Mae'r tymor plannu t gwydr yw'r dewis gorau o ffrwythau a llysiau yn y tymor tymheredd isel yn y tymor oer, sut i dyfrhau rhesymol ac effeithiol yn y tymor tymheredd isel o ffrwythau a llysiau yn y t gwydr, yn ymwneud yn uniongyrchol ag ansawdd a chynnyrch o ffermwyr ffrwythau a llysiau & # 39; Dylai manteision economaidd.

tymheredd isel gwydr tymor ddewis dyfrhau heulog o ffrwythau a llysiau, ar ôl dyfrio y gorau yn ystod yr wythnos yn heulog. Dylai ddewis dyfrhau priodol yn y tymheredd bore, dylai d r dyfrhau yn cael ei storio mewn cyfnod penodol o amser y gellir ei daflu, ac yn agos at dymheredd yr ystafell cyn dyfrhau. Mae hyn nid yn unig yn y tymheredd a'r gwahaniaeth tymheredd yn adferiad bach, hawdd tymheredd, nid yw'n hawdd i frostbite a chnydau rhes llawn, amser gwlyb, lleithder cymharol i reoli'r aer. Yn gyffredinol, nid yw'r tymheredd yn uchel am hanner dydd a hanner dydd. Ar y cam hwn, gall dyfrio yn hawdd effeithio ar y swyddogaeth ffisiolegol o wreiddiau planhigion, nad yw'n ffafriol i dwf a datblygiad cnydau. Nid yw yn y gwyll ac dyfrhau dydd eira, ac yna yn hawdd i'w cnydau frostbite, er nad ffafriol i lleithder, er mwyn osgoi y tywydd gwlyb, ffrwythau a ysgogwyd a chlefydau llysiau. blanhigion llysiau

T Gwydr o ganlyniad i prinder difrifol o dd r, yn sych ac yn marw; d r yn ormodol, athreiddedd y pridd gostwng, resbiradaeth gwraidd planhigion yn cael ei blocio a'r diffyg ocsigen, bydd lleithder y pridd yn achosi erydiad gormodol o wreiddiau planhigion, coesau ar ran Ye Fahuang a hyd yn oed marwolaeth. tymheredd isel tymor tymheredd isel dyfrhau t gwydr, awyru t gwydr, anweddiad d r, lleithder aer yn anodd i leihau, felly er mwyn gwella amlder dyfrhau, lleihau faint o ddyfrhau. Pan fydd y tymheredd yn isel, dylai swm y d r fod bwlch amser bach, hir. tymor tymheredd isel Ni ddylai llifogydd dyfrhau, yn hawdd i achosi pydredd gwraidd, sy'n effeithio ar yr incwm economaidd ffermwyr. Dylai dyfrhau d r micro yn cael eu dewis ar gyfer dyfrhau llysiau t gwydr yn eu tymor tymheredd isel. dyfrhau Micro yn chwarae rhan bwysig wrth reoleiddio microhinsawdd mewn t gwydr, a gall micro dyfrhau reoli faint o dd r yn effeithiol, ac mae hefyd yn fanteisiol i'r cynnyrch uchel a sefydlog o gnydau.

tymheredd isel o'r gofynion dyfrhau t gwydr yn fwy, talu mwy o sylw at y cyfeillion o ffermwyr dyfrhau, er mwyn sicrhau twf arferol o lysiau t gwydr.
Hawlfraint © Tianjin Huaxushengtai Technology Co, Ltd Cedwir pob hawl.Dros y ffôn: +86-22-63832001