Arddangosfa

Cartref > Arddangosfa > Cynnwys
Beth yw manteision fertigation diferu
May 19, 2017

1. diferu fertigation yn fath o ddull ffrwythloni fanwl gywir. gall dim ond cynyddu cyfradd y defnydd o wrtaith wrth wraidd unig. O'i gymharu â'r gwrtaith confensiynol, gall y swm o wrtaith yn cael ei arbed o 30 o 50%;

2., mae nifer fawr o arbedion mewn llafur wrtaith, yn fwy na 90% o'r arbedion gwrtaith traddodiadol. cyflymder ffrwythloni, erw o ardal y gellir ei gwblhau mewn 1 diwrnod gwrteithio;

3., rheoli hyblyg, cyfleus a chywir o amser gwrtaith a maint;

4., yn cynyddu'n sylweddol cynhyrchu ac ansawdd, ac yn gwella gallu cnydau i wrthsefyll tywydd garw;

5., gall y pridd ymylol yn cael ei ddefnyddio i dyfu cnydau, megis tir tywodlyd, tir serth alpaidd, tir saline ysgafn, etc .;

6., mae'n fuddiol i atal trwytholchi gwrtaith i mewn i ddŵr daear a llygru corff dŵr;

7., mae'n fuddiol i wireddu amaethu safonedig;

8., oherwydd y cydlynu dŵr a gwrtaith, defnydd o ddŵr yn cael ei leihau yn sylweddol. Plus chyfleusterau dyfrhau ei hun arbed dŵr yn effeithiol, arbed dŵr yn fwy na 50%;

Gall 9. fertigation diferu leihau lledaeniad clefydau, yn enwedig gyda chlefydau a gludir mewn dŵr fel Fusarium gwywo. Gan fod dyfrhau diferu yn dyfrhau planhigion unigol. Pan dyfrhau, ymdreiddiad dŵr yn y pridd, y tir yn gymharol sych, gan ostwng y lleithder rhwng y rhesi o goed, bydd nifer yr achosion yn cael ei leihau yn sylweddol.
Hawlfraint © Tianjin Huaxushengtai Technology Co, Ltd Cedwir pob hawl.Dros y ffôn: +86-22-63832001